TOPOLAND GRAFIC

EXPERTI CADASTRU

Expert cadastru autorizat de O.N.C.G.C Bucuresti,
executa documentatii cadastru si intabulare pentru obtinerea unui numar cadastral, necesar pentru intabularea in Cartea Funciara in Bucuresti si Ilfov.

Acte cadastru si intabulare necesare :

Pentru realizarea documentatiei de cadastru si intabulare aveti nevoie de urmatoarele acte:

Acte cadastru si intabulare necesare pentru apartament / apartamente:

Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, etc.) – in doua copii din care una legalizata;

Certificat Fiscal, cu specificatia pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara – in original;

Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – in doua copii (xerox);

Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expert cadastru;

Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa dosarul de cadastru si intabulare – pusa la dispozitie de expert cadastru;

Cerere de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de expert cadastru;

Contract de imprumut – original sau copie legalizata;

Adeverinta de achitare integrala – original sau copie legalizata;

Acte cadastru si intabulare necesare pentru teren / terenuri:

Toate actele mentioate mai sus – in copii legalizate la care se adauga planul parcelar stampilat si semnat de catre primarie pentru terenurile din extravilan si din judetul Ilfov pentru orice tip de teren.

Acte cadastru si intabulare necesare pentru case / constructii noi:

Toate actele mentioate mai sus – in copii legalizate la care se adauga planul parcelar stampilat si semnat de catre primarie pentru terenurile din extravilan si din judetul Ilfov pentru orice tip de teren.

Certificat de atestare a edificarii constructiei – original sau copie legalizata;

Autorizatie de construire – original sau copie legalizata;

Solicita o Estimare!

Contacteaza-ne

Sediu social:
ADRESA: Strada Saidac Gheorghe nr.2, bl.12, sc.2, et.4, ap.76, BUCURESTI 061157
Email :

 cadastrubuc@gmail.com

Telefon :

Apartamente: 0728 374 050

Terenuri: 0769 681 661

Program:

Luni – Vineri: 09:00 – 18:00